Stahl ST 100

Rok prod 1993/2016

Nowe sterowanie, panel dotykowy, elektroniczna kontrola składek i produkcji, diagnostyka maszyny etc.

6 stacji nakładania

1 stacja ręczna

Stacja okładki z bigowaniem

Zespół szyjący

Trójnóż

Stacker na wykładaniu

Kompresory wyciszone – w specjalnych zabudowach

Maszyna po przeglądzie, dobry stan techniczny, testy możliwe.